Renault Master: van bus naar camper

Deze website is bedoeld om kampeerders die erover denken om te gaan camperen, of zelf een camper willen bouwen, mee te laten delen in het proces dat ik zelf op dat pad heb doorlopen. Misschien kun je er je voordeel mee doen.


Ik zal beknopt beschrijven hoe ik tot de keuze van mijn camper ben gekomen en vervolgens uitgebreider ingaan op het ruimtelijk concept, de inrichting en de techniek. Beide onderwerpen worden geïllustreerd met plaatjes, maar meer is te vinden in de fotogalerij.


Inmiddels is mijn camper ruim 5 jaar in gebruik. Daarom kan ik nu ook ervaringen delen over het gebruik.


Ik hoop dat je er plezier aan kunt beleven.

Reacties per email zijn welkom.


Hans Könemann