Könemann

Mijn grootvader is in Rotterdam geboren. Zijn ouders heetten Johann Heinrich en Aagje van Leeuwen. Hij had een zuster Cor, die met Jan Kop was getrouwd. Dat was ongeveer wat mijn vader over zijn voorouders wist te vertellen. Omdat mijn grootvader in een pleeggezin was opgegroeid, ging het familiegeheugen niet verder terug. Wat er wel bekend is, heeft mijn vader zelf samengevat in zijn herinneringen, die u via de navigatiebalk onder dat trefwoord kunt vinden.


Toen ik n.a.v. Het 60-jarig huwelijk van mijn ouders die voorgeschiedenis probeerde op te rekken, kwam ik via Rotterdam vrij snel in Warmsen (D) terecht, waar mijn betovergrootvader, die ook Johann Heinrich heette, in 1809 geboren is.


Mijn betovergrootvader bleek niet de enige Könemann te zijn die in de voorbije eeuwen vanuit Duitsland naar Nederland getrokken is. De verdere zoektocht naar de herkomst van al deze Könemannen (die soms Kuneman, Kunneman of  Keuneman gingen heten) heb ik uitgebreid beschreven op een aparte site: www.konemann.eu/genealogie


Ik volsta hier dan ook met een korte impressie van Warmsen. Maar allereerst: waar ligt Warmsen?


Warmsen ligt in de driehoek Osnabrück/Hannover/Bremen, met het hedendaagse comfortabeloe vervoer zo’n 4 uur rijden. Johann Heinrich moet er rond 1830 te voet heel wat langer over hebben gedaan:over de afstand van ongeveer 370 km. Een dag of 10?


Joha nn Hein rich was niet de eni ge die in die tijd uit Warmsen wegtrok. Ik heb in de archieven van Rotterdam heel wat inwoners aangetroffen en ook in de registers van immigraten die in New York aankwamen zijn verschillende Warmsenaren. Bij ons bezoek aan Warmsen in 2005 bleek het een rustig en welvarend dorp te zijn geworden. In het begin van de 19de eeuw moet er grote armoede geweest zijn.

Voor een fotografische impressie heb ik enkele beelden toegevoegd uit Warmsen, van het bezoekje dat Gert, Wil en ik daar in september 2005 hebben afgelegd. Verdere informatie is te vinden op de website van de “Samtgemeinde Uchte”.


De trek van Könemann vanuit Warmsen naar Nederland komt veel uitgebreider aan bod via de website:

De Genealogie van Könemann etc.De dorpskerk                                    Door een Könemann gebouwd ....                     Karakteristieke                                                                                                                                                          boerenschuur